English Site

אבטחת איכות

 

חברת הוריזון אלקטרוניקה שמה בעדיפות עליונה את שביעות רצון לקוחותיה וברוח תפיסה זו נכתבה ומיושמת מדיניות האיכות של החברה.

החברה תשאף תמיד לייצר ולספק מוצרים ושירותים שעונים על כל הדרישות החוזיות, המפרטיות, דרישות האיכות של לקוחותיה ודרישות כל דין.

החברה תשאף לשיפור מתמיד של איכות ואמינות כלל המוצרים ולהכשרת עובדי החברה עם שימת דגש על שמירת כשירותם המקצועית.

החברה שואפת להשיג את כל האמור באמצעות ניהול מערכת הבטחת איכות לפי תקן ISO9001 ותוך הכנסת ושיפור מתמיד של תהליכי עבודה מתקדמים בכל תחומי הפעילות וביניהם: פיתוח, רכש, ייצור, ניהול סיכונים ובקרת איכות.

החברה מציבה מטרות ויעדי איכות שנתיים ודואגת ליישומם. החברה מקיימת פעולות מתקנות ומונעות ושואפת לשיפור מתמיד של תהליכיה.

החברה פועלת בשיתוף מלא עובדיה בכל הקשור לשיפור תהליכי עבודה ותהליכי בקרת והבטחת איכות מוצרי החברה.

החברה פועלת לצמצום סיכונים ,העלולים להשפיע על התאמת מוצריה, ועל שביעות רצון לקוחותיה.

החברה תדאג תמיד להשתפר בתחום ניהול האיכות על מנת לעמוד בדרישות התעשייה העדכניות ביותר והתואמות את הכיוון האסטרטגי שלה.

החברה משלבת חדשנות, טכנולוגיה מתקדמת ותהליכים אוטומטיים על מנת להבטיח את איכות מוצריה ואת השירותים אותם היא מספקת.

 

חברת הוריזון אלקטרוניקה הינה:

ספק מאושר תעשייה אווירית – מס' ספק i3574

ספק מאושר רפאל – מס' ספק  00119498   

ספק מאושר משרד הביטחון – מס' ספק 83090354

מפעל חיוני בשעת חירום – מס' אישור 849500  

מערכת הבטחת איכות מוסמכת ע"י מכון התקנים הישראלי לתקן ISO9001:2015 – מס' תעודה 89480 (ללחוץ על התמונה לצורך הורדת התעודה)

מכון התקנים הישראלי ISO 9001 2015

אבטחת איכות

 

חברת הוריזון אלקטרוניקה שמה בעדיפות עליונה את שביעות רצון לקוחותיה וברוח תפיסה זו נכתבה ומיושמת מדיניות האיכות של החברה.

החברה תשאף תמיד לייצר ולספק מוצרים ושירותים שעונים על כל הדרישות החוזיות, המפרטיות, דרישות האיכות של לקוחותיה ודרישות כל דין.

החברה תשאף לשיפור מתמיד של איכות ואמינות כלל המוצרים ולהכשרת עובדי החברה עם שימת דגש על שמירת כשירותם המקצועית.

החברה שואפת להשיג את כל האמור באמצעות ניהול מערכת הבטחת איכות לפי תקן ISO9001 ותוך הכנסת ושיפור מתמיד של תהליכי עבודה מתקדמים בכל תחומי הפעילות וביניהם: פיתוח, רכש, ייצור, ניהול סיכונים ובקרת איכות.

החברה מציבה מטרות ויעדי איכות שנתיים ודואגת ליישומם. החברה מקיימת פעולות מתקנות ומונעות ושואפת לשיפור מתמיד של תהליכיה.

החברה פועלת בשיתוף מלא עובדיה בכל הקשור לשיפור תהליכי עבודה ותהליכי בקרת והבטחת איכות מוצרי החברה.

החברה פועלת לצמצום סיכונים ,העלולים להשפיע על התאמת מוצריה, ועל שביעות רצון לקוחותיה.

החברה תדאג תמיד להשתפר בתחום ניהול האיכות על מנת לעמוד בדרישות התעשייה העדכניות ביותר והתואמות את הכיוון האסטרטגי שלה.

החברה משלבת חדשנות, טכנולוגיה מתקדמת ותהליכים אוטומטיים על מנת להבטיח את איכות מוצריה ואת השירותים אותם היא מספקת.

 

חברת הוריזון אלקטרוניקה הינה:

ספק מאושר תעשייה אווירית – מס' ספק i3574

ספק מאושר רפאל – מס' ספק  00119498   

ספק מאושר משרד הביטחון – מס' ספק 83090354

מפעל חיוני בשעת חירום – מס' אישור 849500  

מערכת הבטחת איכות מוסמכת ע"י מכון התקנים הישראלי לתקן ISO9001:2015 – מס' תעודה 89480 (ללחוץ על התמונה לצורך הורדת התעודה)

מכון התקנים הישראלי ISO 9001 2015