English Site

Dc-Dc ממירי מתח - Dc to Dc Converters

המרת מתח נדרשת עבור מגוון רחב של צרכים תעשייתיים, טכנולוגיים, עסקיים ואף פרטיים. כשמו כן , תפקידו של ממיר מתח הוא לבצע המרה חשמלית ממקור בעל מאפיינים מסוימים תוך יצירת שינויים נדרשים מבחינת שינוי מתח, תצורת הגל וכן ב"ניקיון" ויציבות הגל עצמו.

מנגנוני הגנה – באופן טבעי, ממיר המתח מהווה את חוצץ ומגן על הצרכנים מפני נחשולי מתח ממקור החשמל הראשי וכן מהממיר עצמו. הגנה על צרכנים חוסכת נזקים מיותרים מאריכה את חיי המכשירים ומאפשרת קבלת אספקת זרם אמינה לאורך זמן.

הוריזון אלקטרוניקה מייצרת, מפתחת ומשווקת מגוון סוגי ממירי מתח מאז שנת 1970. כל סוגי ממירי המתח שהוריזון מייצרת עומדים בתקנים המחמירים ביותר בעולם. בין סוגי הממירים שאנו מספקים הם:

  • DC EMI Filters
  • Isolated DC DC Power Supply Converters

  • Non-Isolated DC DC Converters

  • Custom Power Converters (ממיר מתח בתיאום אישי)

  • Power Supply Converters for Industrial or Harsh environments (ממיר מתח לסביבה קשיחה או תעשייתית)