English Site

חידוש הסמכה לתקן ISO9001:2015


איכות לפני הכל !!!

בתאריך 01/03/2020 נערך בחברה סיקור מטעם מכון התקנים לחידוש הסמכה לתקן ISO9001:2015.


עברנו בהצלחה רבה את המבדק!

 

חידוש הסמכה לתקן ISO9001:2015


איכות לפני הכל !!!

בתאריך 01/03/2020 נערך בחברה סיקור מטעם מכון התקנים לחידוש הסמכה לתקן ISO9001:2015.


עברנו בהצלחה רבה את המבדק!