English Site

סיפורי הצלחה


פתרונות ייחודיים ליצרני מכונות (OEMs)

סוגי מתח שונים במגירה / מארז אחד

 
הוריזון מספקת מערכות הספק וספקי כוח ליצרני מכונות מובילים.
הניסיון שלנו כולל מציאת פתרונות כוללים למערכות ההספק במכונות, אשר מאפשרים ללקוח שימוש בספקי כוח בעלי מתחים שונים באותו מארז (Shelf). מגוון המוצרים מאפשר שימוש בספקי כוח בעלי צפיפות הספק גבוהה ואפקטיביות מירבית ובכך:

 • חסכון של כ- 50% בנפח האחסון
 • הפחתת עלויות מערכות ההספק הכוללות
 • אפשרויות לגידול עתידי בצורכי ההספק ללא שינוי חומרתי
 • אפשרויות לוויסות מערכות ההספק בהתאם לצרכים בפועל
 • הקטנת פיזור החום במערכת
 • שיפור אמינות המערכת

פתרון אופייני במכונות הינו מגירות / מארזים של יחידות ספקי כוח בטכנולוגית Hot swap, תוך הפרדת מתחים שונים, כדוגמת:

מארזים של יחידות ספקי כוח בטכנולוגית Hot swap
הפתרון המוצע שלנו מאפשר שילוב יחידות הספק שונות במארז בודד. עקב מגוון האפשרויות המצוי בהוריזון ניתן למצוא יחידות בסיס בעלות הספק שונה - 2.0, 2.5, 2.9 קילו וואט, אשר מאפשרות גמישות גם בגידולים עתידיים בהספק המכונה, תוך שמירה על מבנה מערכת דומה, דבר המקל מאוד על תחזוקת המערכת:
שילוב יחידות הספק שונות במארז בודד

מערכת כזו יכולה להגיע עם בקר (Controller) או ללא בקר:

עם בקר (Controller) או ללא בקר

במקרה של מערכת הנרכשת ללא בקר, ניתן לתקשר ישירות עם כל אחד מספקי הכוח תוך קבלת כתובת ספציפית לכל ספק.
בעת גידול צרכים עתידי, ניתן לשלב ספקי כוח בעלי צפיפות הספק גבוהה יותר ובכך להגיע במארז בודד עד 11.6 קילו וואט:

מארז בודד עד 11.6 קילו וואטמארז בודד עד 11.6 קילו וואט
מבחינת רמת האמינות במערכת, ישנם מספר גורמים אשר מביאים לשיפור באמינות המערכת:

 • מארז בודד לעומת מספר מארזים
 • ספקי כוח בעלי צפיפות הספק גבוהה אשר מקטינים את הצורך במספר ספקים רב יותר
 • שימוש בספקי כוח בטכנולוגית Front-End אשר הינם בעלי שיעור נצילות (Efficiency) גבוה במיוחד. ספקים אלו נדרשים להפעיל את המאווררים הפנימים בתוכם לזמן מועט
  יחסית בעת הפעלה ממושכת של המערכת.

 

סיפורי הצלחה


פתרונות ייחודיים ליצרני מכונות (OEMs)

סוגי מתח שונים במגירה / מארז אחד

 
הוריזון מספקת מערכות הספק וספקי כוח ליצרני מכונות מובילים.
הניסיון שלנו כולל מציאת פתרונות כוללים למערכות ההספק במכונות, אשר מאפשרים ללקוח שימוש בספקי כוח בעלי מתחים שונים באותו מארז (Shelf). מגוון המוצרים מאפשר שימוש בספקי כוח בעלי צפיפות הספק גבוהה ואפקטיביות מירבית ובכך:

 • חסכון של כ- 50% בנפח האחסון
 • הפחתת עלויות מערכות ההספק הכוללות
 • אפשרויות לגידול עתידי בצורכי ההספק ללא שינוי חומרתי
 • אפשרויות לוויסות מערכות ההספק בהתאם לצרכים בפועל
 • הקטנת פיזור החום במערכת
 • שיפור אמינות המערכת

פתרון אופייני במכונות הינו מגירות / מארזים של יחידות ספקי כוח בטכנולוגית Hot swap, תוך הפרדת מתחים שונים, כדוגמת:

מארזים של יחידות ספקי כוח בטכנולוגית Hot swap
הפתרון המוצע שלנו מאפשר שילוב יחידות הספק שונות במארז בודד. עקב מגוון האפשרויות המצוי בהוריזון ניתן למצוא יחידות בסיס בעלות הספק שונה - 2.0, 2.5, 2.9 קילו וואט, אשר מאפשרות גמישות גם בגידולים עתידיים בהספק המכונה, תוך שמירה על מבנה מערכת דומה, דבר המקל מאוד על תחזוקת המערכת:
שילוב יחידות הספק שונות במארז בודד

מערכת כזו יכולה להגיע עם בקר (Controller) או ללא בקר:

עם בקר (Controller) או ללא בקר

במקרה של מערכת הנרכשת ללא בקר, ניתן לתקשר ישירות עם כל אחד מספקי הכוח תוך קבלת כתובת ספציפית לכל ספק.
בעת גידול צרכים עתידי, ניתן לשלב ספקי כוח בעלי צפיפות הספק גבוהה יותר ובכך להגיע במארז בודד עד 11.6 קילו וואט:

מארז בודד עד 11.6 קילו וואטמארז בודד עד 11.6 קילו וואט
מבחינת רמת האמינות במערכת, ישנם מספר גורמים אשר מביאים לשיפור באמינות המערכת:

 • מארז בודד לעומת מספר מארזים
 • ספקי כוח בעלי צפיפות הספק גבוהה אשר מקטינים את הצורך במספר ספקים רב יותר
 • שימוש בספקי כוח בטכנולוגית Front-End אשר הינם בעלי שיעור נצילות (Efficiency) גבוה במיוחד. ספקים אלו נדרשים להפעיל את המאווררים הפנימים בתוכם לזמן מועט
  יחסית בעת הפעלה ממושכת של המערכת.