English Site

9130B series

 

 

 

להזמנה
לקוח יקר, אנא אשר כי קראת והינך מבין ומאשר כי ידוע לי שתנאי תשלום העסקה הינם מסירת צ'ק במועד קבלת הסחורה, תוך 15 ימי עסקים וכי קראת את תנאי המכירה של חברת הוריזון אלקטרוניקה
לקבלת מידע נוסף